Z dniem 22.03.2018 działalność spółki została zawieszona

Dostarczamy nowoczesne technologie w obszarze systemów IT oraz wiedzę biznesową i techniczną w zakresie integracji systemów kontrolno-pomiarowych w celu podnoszenia efektywności procesów w przemyśle, laboratoriach naukowo-badawczych oraz innych zastosowaniach automatyki.

Wykorzystujemy doświadczenie w tworzeniu i rozwoju oprogramowania systemów sterowania dla infrastruktury badawczej oraz przemysłu.

Łączymy i wspieramy pionierskie i elastyczne podejście nauki z przemysłową jakością i trwałością produktów oraz usług.

 

Projekt 3Controls w ramach Bonu na Innowacje zakończony!

Loga
Zrealizowany projekt:

Dostosowanie systemu Tango Controls do wymagań przemysłowych dla potrzeb rozwoju działalności formy 3Controls Sp. z o.o.

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach podziałania 1.2.3 Bony na Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie prototypu oprogramowania TANGO SCADA. Wartość całkowita projektu: 123 000 zł brutto, w tym wartość dofinansowania z UE: 90 000 zł

Zapraszamy na kurs Tango Controls!

Więcej informacji znajdziesz Tutaj